Menu Close

Naziv projekta

Važnost zdravog života

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH, u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Opis projekta

Aktivnosti u sklopu projekta imaju utjecaj na osobe koje boluju od rizičnih oblika ponašanja (tjelesna neaktivnost i loše prehrambene navike), te podižu svijest građana na području RH. Navede aktivnosti rezultiraju poboljšanjem zdravstvenog statusa građana Hrvatske. Provedbom projekta podizat će se svijest svih građana o važnosti brige za vlastito zdravstveno stanje čiji će rezultat dovesti do poboljšanja ukupnog zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta i ukupan iznos bespovratnih sredstava

489.232,50 HRK

Europska unija financira

415.847,63 HRK

Vrijeme trajanje projekta

od 20.05.2022. do 20.11.2023.

Očekivani rezultati projekta

Održivost projekta povezana je s više projektnih aktivnosti te pomnom pripremom za postprojektno razdoblje koje će se multiplicirati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Sama održivost je od iznimne važnosti za prijavitelja jer osigurava nastavak provedbe pomno planiranih aktivnosti koje ujedno i čine svrhu postojanja same udruge posebno kada je u pitanju zdravlje. Glavne stavke vezane za održivost projekta su osiguranje prepoznatljivosti udruge kao značajnog čimbenike u provedbi aktivnosti promocije zdravlja za širu populaciju.

Prepoznatljivost se postiže putem aktivnosti nabrojanih u elementu promidžba i vidljivost, od čega ističemo izradu specijalizirane internet stranice te reklame putem internet pretraživača i društvenih mreža koje će osigurati dobru pozicioniranost stranice na internet pretraživačima. Moramo istaknuti i važnost prezentacije projekta udrugama koje se bave zaštitom zdravlja, a putem kojih će se pokušati pristupati pripadnicima ciljnih skupina. Suradnja sa srodnim udrugama je od iznimne važnosti za postprojektne aktivnosti te za prikupljanje financijskih sredstava u postprojektnom razdoblju.

Upravo suradnja sa srodnim udrugama i vidljivost projekta osiguravaju multiplikaciju rezultata projektnih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Dodano će se tijekom provedbe aktivnosti pripadnike ciljnih skupina pokušati u postprojektom razdoblju angažirati putem ugovora o radu, dijelu ili volonterskog rada kako bi nastavili pomagati na način kako se pomoglo njima.

Kontakt podaci:

    Ime

    Prezime:

    Email:


    Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

    Skip to content