Menu Close

UDRUGA ASERTIVNO DJELOVANJE

Naziv projekta

Važnost zdravog života

Cilj projekta

Provedbom projektnih aktivnosti ostvaruje se cilj povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH. Projektne aktivnosti odnose se na osobe koje boluju od rizičnih oblika ponašanja (tjelesna neaktivnost i loše prehrambene navike), a sve u svrhu podizanja svijesti svih građana na području RH kako bi to rezultiralo poboljšanjem zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Opis projekta

Projektne aktivnosti odnose se na osobe koje boluju od rizičnih oblika ponašanja (tjelesna neaktivnost i loše prehrambene navike), a sve u svrhu podizanja svijesti svih građana na području RH kako bi to rezultiralo poboljšanjem zdravstvenog statusa građana Hrvatske. Provedbom projekata koji promoviraju zdravlje i prevenciju, podizat će se svijest svih građana o važnosti brige za vlastito zdravstveno stanje koje će dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Podizanje svijesti o važnosti zdravog života te prevencije bolesti, dovest će, u konačnici do većeg broja zdravije populacije svih životnih dobi, cime će se direktno utjecati i na opterećenje i troškove zdravstvenog sustava u cjelini.
Element 1: Promicanje programa „U zdravom tijelu zdrav duh“ koji se odnosi na edukativna izlaganja i podizanje svijesti osoba koje boluju od rizičnih oblika ponašanja i osvještavanje drugih vidljive su kroz dva seminara i dva okrugla stola.  Jedan seminar i jedan okrugli stol odnosi se na podizanje svijesti o tjelesnoj aktivnosti koja pomaže unaprijediti sveukupno zdravlje i tjelesnu
kondiciju te smanjiti rizike za razvoj brojnih bolesti i stanja. Drugi seminar i okrugli stol odnosi se na loše prehrambene navike. Kvalitetna, zdrava i uravnotežena prehrana može, u kombinaciji s redovitom tjelesnom aktivnošću, biti vrlo korisna za zdravlje i produžetak života. Promicanje zdravlja kroz program „Zdravo radno mjesto“ nastoji se preventivnim aktivnostima očuvati zdravlje radno aktivne populacije. S tim u svezi, organizirat će se dva predavanja.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta

489.232,50 HRK

Vrijeme trajanje projekta

20.05.2022. - 20.11.2023.

Iznos koji financira EU

415.847,63 HRK

Očekivani rezultati projekta

Održivost projekta povezana je s više projektnih aktivnosti te pomnom pripremom za postprojektno razdoblje koje će se multiplicirati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Sama održivost je od iznimne važnosti za prijavitelja jer osigurava nastavak provedbe pomno planiranih aktivnosti koje ujedno i čine svrhu postojanja same udruge posebno kada je u pitanju zdravlje. Glavne stavke vezane za održivost projekta su osiguranje prepoznatljivosti udruge kao značajnog čimbenike u provedbi aktivnosti promocije zdravlja za širu populaciju. Prepoznatljivost se postiže putem aktivnosti nabrojanih u elementu promidžba i vidljivost, od čega ističemo izradu specijalizirane internet stranice te reklame putem internet pretraživača i društvenih mreža koje će osigurati dobru pozicioniranost stranice na internet pretraživačima. Moramo istaknuti i važnost prezentacije projekta udrugama koje se bave zaštitom zdravlja, a putem kojih će se pokušati pristupati pripadnicima ciljnih skupina. Suradnja sa srodnim udrugama je od iznimne važnosti za postprojektne aktivnosti te za prikupljanje financijskih sredstava u postprojektnom razdoblju. Upravo suradnja sa srodnim udrugama i vidljivost projekta osiguravaju multiplikaciju rezultata projektnih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Dodano će se tijekom provedbe aktivnosti pripadnike ciljnih skupina pokušati u postprojektom razdoblju angažirati putem ugovora o radu, dijelu ili volonterskog rada kako bi nastavili pomagati na način kako se pomoglo njima.

Kontakt podaci za udrugu:

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr